อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ห้อง3041-3042 ชั้น3 เลขที่ 5 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-6421448, 089-9208297
094-4986226
E-mail : Thai_soundbox@outlook.co.th
Website : http://www.soundboxthai.com/